midde christian

 

Dagens dont

Det er ikke Christian, der leder høstarbejdet hjemme på Toftegård under krigen. Midde falder meget hurtigt ind i rollen som "driftleder"


Midde er meget omhyggelig med at føre dag- og kassebog - og heldigvis er alle disse "lommebøger" bevaret. Høstresultaterne fra 1914 og 1915 ligner hinanden. Tallene fra 1915 ser således ud: 

12. oktober:
Tærsket al Havre: 104 Td.
1 Tønde Hvede
13. oktober:
Tærsket 87 Td. Hvede
1 Tønde Byg
14. oktober:
Tærsket 57 Td. Byg
Færdig –
Skrevet i bogen 225 Td.

 

Ud over arbejdsfolkene på sedlen deltager Christians søster Anmai og Midde - måske er det Kathrina, pigen i huset, der står for middagsmad til 13 personer! 5 af de nævnte får dagløn: "5 Mand i 3 Dage - 45 Mark" står der i lommebogen. P. Bladts russer får 2 mark i drikkepenge, og P. Bladt får 1 mark for at låne ham ud. P. Bladt er nabo på Gramsmosegård, og Midde har megen glæde af ham. De har et internt regnskab kørende, hvor de forsøger at holde balance i, hvor meget arbejde, de udfører for hinanden.

Om kvindernes rolle under 1. verdenskrig - se

Marias breve
som Inge Louise Klinge
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig har været kilderedaktør på.

Soenderjyske Aarboeger, 2015, Vol 2015, p. 267-268

Arrangementer

Afholdte foredrag:

2019:

30. januar: Biblioteket, Augustenborg
27. februar: Biblioteket Augustenborg

19. marts: Lokalhistorisk Forening, Augustenborg: Diamanten Fynshav

3. april, Brugsens Årsmøde, Fynshav

17. april  Lokalhistorisk Arkiv, Nordborg

16. maj: Mølleparkens Plejehjem, Sønderborg

4. september kl. 10 - 12 Onsdags-cafe, Degnegården, Ulkebøl (Onsdags-cafe er en møderække for piger)

21. oktober kl 14.00 Kultursalen, Augustenborg

23. oktober kl. 19.30 Lokalhistorisk Forening for Kegnæs, Kegnæs Forsamlingshus

31. oktober kl 19.00 Pensionistforeningen Fynshav, Bakkehuset, Fynshav

28. november kl. 10.00 Mølleparkens seniorklub, Frivillighedens hus, Sønderborg

2020:

3. marts kl 14.00 Netværkshuset, Palmose, Sønderborg