midde christian 03

 

Anne Marie Vogt - født Petersen - kaldet Midde og Christian Vogt         

                                                                                                           se familien her:  Middes familie    Christians familie


Midde blev født i Havnbjerg 8. december 1884
Christian blev født i Degnager, Svenstrup sogn 22. maj 1884.
De blev gift 31. juli 1913 - Lunden Standesamt
 
Familien var - som de fleste på Als - dansksindede. Det fremgår med al tydelighed af brevene.
 
I breve og lommebøger omtales den øvrige familie med jævne mellemrum. Anmai, Christians storesøster, kom ofte på besøg, og hun hjalp ofte til - hen over flere dage.
Middes har to yngre brødre: Otto og Christen. De deltager begge i krigen. I samlingen på Lokalhistorisk Arkiv, Augustenborg findes et større antal breve fra Christen til Midde.  Han er ligesom Christian såret flere gange. Han arbejder på Toftegård i flere perioder, hvor han skal komme til kræfter. Både Otto og Christen overlever krigen.
I lommebøgerne kalder Midde naturligt nok sin far for "Far", og Christians far kaldes "Far fra Bro". I 1890erne flytter Christians familie fra Degnager til Bro ved Augustenborg. (Nuværende Bro nr. 11, se foto ovenfor til højre). Christians lillebror Jacob har en gård i Hundslev. Storebror Hans Vogt omtales sjældent.