midde christian

 

Såret - for anden gang

Genoptræning og kort orlov

og væk fra fronten for en tid


Christian genoptager brevskrivningen fra dagen før.

"Den 24. Aften blev jeg såret,
lå 6-7 Mand i et Granathul.
Jeg hørte godt Splitteren kom brummende.
d.v.s. i sidste Øjeblik.
Højre Arm støttede jeg på Jorden.
Om Halsen havde jeg 25 Håndgranater,
godt Splitteren ikke for i dem.
Jeg løb rask tilbage uden at lade mig
forbinde af Kammeraterne.
Jeg tænkte bare at komme i Dækning i Fortet.
Splitterne fløj omkring mig.
En lille en sårede mig over venstre Øje.
De skar mig så Splitteren ud,
Det var ikke så slemt, men jeg svedte vældig imens.
2 Gange blev jeg indsprøjtet for Smerterne."

Christian fik lov at beholde granatsplinten. Han tog den med hjem, og den ligger nu sammen med breve og postkort på Lokalhistorisk Arkiv i Augustenborg.

"Om en lille Uge kan jeg godt rejse – alene –
Det bliver vel for dyrt om Du henter mig.
Men kom bare, hvis du kan.

Jeg håber nu på et snarligt gensyn
Kærlig hilsen fra Din egen Christian"

Christian regner åbenbart med at komme på sygeorlov, og han lufter muligheden for at Midde kunne følge ham hjem. Det er ellers en lang tur: 1730 kilometer. Den bliver så heller ikke til noget. Næste dag - den 9/9 fortæller han om lazaret Osterfeld i Pforzheim:

"I Aftes havde vi Konzert.
af yngre Drenge og Piger.
Jeg ligger lige ved Døren.
Musikken var herlig, dem, der ikke
kunne klappe i Hænderne, klappede på Bagdelen.
Vi havde også Besøgende, der bragte os
Æbler, Cigarer og Vindruer.
De får jo så min store Splitter at se, både Du
og alle, der har set den, beundrer Størrelsen.
Det er jo ellers mest små, de skærer ud.
I dag fik jeg Såret udskyllet igen.
Jeg er dog sluppen heldig imod mange Andre.
Her er snart Krykker ved hver anden Seng.
Ellers har vi det godt sammen her.
Stuen er lys, 14 ligger vi her, men det,
der falder mig mest for, er renligheden
i Operationsstuen – Forbindinger ligger strøet rundt
under Bordene, så man kan træde i dem.
På Stuerne er alt net og rent.
Jeg har det rigtig godt.
Hilsen fra Din egen Christian
På snarlig Gensyn.
I har vel travlt med Høsten."

Foto fra Lazaret Osterfeld i Pforzheim. Personalenormeringen synes at være udmærket.