midde christian

 

Krigen raser stadig

"Våbenstilstanden kan jo komme hvad Tid, det er. Gudskelov for såvidt. Bare en var godt hjemme."

  


Øverst: Citat fra et brev fra 2. november 1918 skrevet i Englefontain i Nordfrankrig - få kilometer fra den belgiske grænse. De allierede har presset tyskerne langt tilbage, og alle parter ved, at en våbenstilstand er nært forestående. Langt væk fra fronten foregår et indviklet politisk spil, som Christian og hans kammerater ikke har indflydelse på. Også hjemme i Sønderjylland: Han nævner H.P. Hansens tale i den tyske Rigsdag fra 23. oktober 1918. 

"Denne Gang gik det jo heldig endnu
for mig og Gud hjælper nok i fremtiden.
Jeg havde lige læst H.P. Hansens Tale fra Rigsdagen
og var glad for den og den mulige
Opfyldelse af vort Folks brændende Ønske.
Gid det snart må gå i Opfyldelse.
Tak for Billedet.
Jeg kan godt forstå, at Du er urolig for mig."

Se link: Om H.P. Hansen

Der går 20 måneder inden Christian er til genforeningsfest på Dybbøl, og de første 7 måneder bliver meget svære. Herunder slutningen af det sidste brev fra fronten:

"Da vi cyklede i Stilling her,
var vi kun 16 Mand. 17 meldte sig syge.
7 skal være undervejs hertil i 2 Dage,
de har svært ved at finde os.
Vi ligger bag Skov foran Byen.
Ellers er Sundheden god. Lidt Hoste.
Håber nu Våbenstilstanden
og dermed Enden på Fjentlighederne er Undervejs,
og nu på et glædeligt Gensyn
og en kærlig Hilsen til Eder.
Din Christian
skriv Anna en Tak fra mig"

Christian bliver taget til fange 2 dage efter af englænderne, men helt frem til sidst i maj 1919 er han i forskellige fangelejre i Frankrig. Midde modtager et officiel kort vedrørende fangenskabet. Det er dateret 1. december 1918. Ventetiden må have forekommet meget lang.