midde christian

 

"Gem disse Breve Kære, lad ingen læse dem"

Christian har været hjemmefra i 50 dage. 

Der kom 632 breve fra Christian til Midde på 5 år.

Brevet fra den 25. september er skrevet fra Carlepont på borgmesterens fortrykte brevpapir.

 Brevene fra den første måned er ikke gemt, men fra den 4. september og frem til november 1918 er samlingen komplet.

Alle i den tyske hær var overbeviste om, at krigen ville blive kort: "Vi er hjemme til jul" blev en talemåde. For Christian og mange andre skiftede stemningen i løbet af de første måneder. Tabene var overvældende, og i brevet fra 25. september skriver han: "Vi er kun et halvt regiment. de kan da ikke lade alle nordslesvigere skyde." Han var "tildelt" reserve-regiment nr. 86, og var således reserve for "Füsilier-regiment nr. 86 - Königin". Begge regimenter havde et stort antal dansktalende nordslesvigere. Christian lægger sig dermed op ad en antagelse om, at man bevidst sendte mulige dansksindede frem i første linje. En antagelse, der senere er tilbagevist af flere forskere. I to af sentenserne ovenfor kommer han ind på et af hærens dilemmaer: Soldaterne kan godt gå frem, men de kan ikke holde stillingen. I de første breve beskriver han typisk reservist-arbejde: begravelser af faldne, transport af materiel herunder pasning af heste. Billedet ovenfor forestiller en fransk gruppe af reservister.  

To korte uddrag fra nævnte brev: 

"Hvor ville jeg have givet meget
for en sådan Morgen hjemme hos Dig.
Solskin og stille vejr. Godt at jeg dog
kan sidde og tænke på alt hjemme.
Kære, Du skriver vel hver dag Dagbog,
det ville jeg gerne bede om,
hvis Du kan få Tid dertil, og skriv mig noget
om alt, der falder for, jeg vil så gerne
tænke på Dig og det Hele derhjemme."

"Jeg har jo mange Fejl –
når man sådan kan sidde og lade
Fortiden gå forbi én,
så er der jo meget, der ikke skulle have været.
Jeg ved ikke rigtig, men jeg
synes, at jeg sidder og bliver alvorlig,
det er nok Længslen, der falder over mig.
Ja, somme Tider har jeg svært
ved at holde Øjnene tørre.
Gem disse Breve Kære, lad ingen læse dem."

Der er et væld af temaer i ovenstående - 3 kommer til at gå igen i hele brevsamlingen: Længslen - fortroligheden mellem Midde og Christian og Christians følsomme og poetiske side.