midde christian

 

Tilbagetog

Christian bruger udtrykket "Rykmarchen" i flere breve fra september og oktober 1918 

Kortet ovenfor viser IR 193s marchrute fra midt august til midt i september 1918.

 

I et brev fra 11. september får regimentet udstedt en tilbage-march-ordre. Stillingskrigen er forbi og de tyske enheder er begyndt at bevæge sig fra sted til sted:

Eury/Morsain 19 08 1918
Vezaponin 22 08 1918
Coucy-le-Cha. 25 08 1918
Pont St Mard 27 08 1918
Cerny-les-Bucy 30 08 1918
Cilly 01 09 1918
Agnicourt 07 09 1918
Rehtel 11 09 1918

bag Rehtel d. 11/9 18

"Kære Midde!

På Rykmarchen et par Ord.
Posten er helt i Ulave.
Vi har svære Dage bag os igen.
2 Gange stormede vi.
3 Dage var vi der på Højen foran St. Clement.
I går Nat kom Tilbagemarchordren.
Vi er forrige Nat gået 30 kilometer, og i nat 15.
Vi ligger i en Kirke. Byens navn ved jeg ikke.
Der er en forfærdelig Tumult på Vejene – frem og tilbage.
Hvor der skal tages Stilling,
aner vi slet ikke. Det tager på Kræfterne nu,
i forgårs havde jeg et Brev fra Dig –
fra den 2. ingen Post og Pakker er gået i Vasken,
men nu må det jo med raske Skridt gå mod Enden.
Indtil da en kærlig Hilsen
til Eder alle sammen
Din egen Christian"

Der er endnu to måneder til våbenstilstanden, men Christian fornemmer, at det kun kan "gå én vej". Hans major har åbenbart ikke samme fornemmelse: Han forlanger, at få en ovn indbygget på stedet, hvor de er nået til. Næste dag skriver Christian:

"I morges havde jeg dog Heldet at finde
nogle Kartofler i en Kælder.
Pakkerne kommer jo måske også en Gang.
I Kantinen er alt forfærdelig dyrt.
Man er jo lidt slap og dårlig og lidt forkølet.
Fødderne lidt i stykker af Marchen,
ellers går alt jo vel."

Optimismen er der endnu. Soldaterne havde ordre på ikke at stjæle, men det ville jo også være forkert at lade kartoflerne ligge og rådne! Brevet fra den 12. september slutter således:

"Vi har jo meget bag os
og behøver ikke at se Fremtiden
så tungt i møde. Gud hjælper nok.
En kærlig Hilsen fra Din egen Christian"

Videre: 

Juniville 12 09 1918
Pontfaverger 15 09 1918
Nampcelles 18 09 1918
St Gobert 19 09 1918
St Clement 20 09 1918
Chevresis-M 22 09 1918

I brevet fra den 22. september kan Christian berette om den om-sig-gribende uorden:

"Der er meget Korn på Markerne
og særlig meget Gemyse, der ikke kan tages med.
Det bliver ødelagt af Soldaterne og Hestene.
Om Natten, vi lå i Saint Gobert,
blev der af enkelte stjålet allehånde.
Sukker, Ost, en mængde Snaps.
Sukker fik jeg noget af.
Osten var den Limburger, der stinker så forfærdelig.
Der var Humør Dagen efter under Marchen –
Der tages jo til Flasken.
De var jo ikke helt lette at optælle på Stationen,
men de var jo mange om det.
Der var Skydning hele Natten.
Godt var det at det gik videre Dagen efter.
Til sidst gav det lidt Spektakel,
men ellers løb det roligt af."