midde christian

 

Vagttjeneste - stillingskrig

Infanteri-regiment 144 har gravet sig ned på nordsiden af "Butte-de-Vauquois"


16. marts 1915 bliver Christian erklæret "dienstfähig", og i april 1915 er han tilbage ved fronten. Hans kvarter er i Varennes. Han står på vagt på Butte-de-Vauquois - eller "Bjerget", som han kalder det - 7 km sydvest for Varennes. Den karakteristiske bakke ligger 160 km øst for Soissons, hvor Christian blev såret.

I brevet fra 14. april nævner han udsigten fra stillingen:

"Sovet et par Timer Kl. er nu 2.
Jeg var så heldig at kunne ligge.
Solen er nu borte, det er mere
koldt at stå stille, vi står jo så højt.
bagtil har vi en vældig udsigt.
Derfor er Bjerget jo af så stor
Betydning for os. Tilbage for
os har vi Argonner skoven."

"Bjerget" er en oval bakke, der hæver sig 50 - 60 meter fra det omgivende landskab. Fra 1915 til sommeren 1918 går frontlinjen hen over bakkens top. På nordsiden ligger de tyske stillinger - på sydsiden - de franske.

Det er hverdag på frontafsnittet: Beskydning af minekastere efterhånden på begge sider - enkelte tab - vagttjeneste og brevskrivning. Krigens parter har gravet sig ned. Et par citater fra samme brev:

"Vi står 8 Timer og er 2 Timer fri
2 døgn rundt. Det ser forfærdelig
ja udhyggelig ud heroppe. Der
har ligget en By her med Kirke
men det Hele er i Ruin. Ikke andet
end store Sandstenshobe med
Bjælker og oprevne Træer.

Her mellem Hobene er der så
lavet dybe Skyttegrave. Oven for
dem Sandsække der er opsat en Jern-
plade til Skydehull.. vi ser intet
andet end Ruinhob derigennem.
Ikke det mindste Spor af Vej Gade
Have kun Sandstenshob og en
Enkelt Mur sådan har Artelleriet
kørt rundt i det med de store
Granater. De har også i dag hilst
på os flere Gange jeg ved ikke
af nogen såret. Vi ligger jo også
mange her. En del løber jo
altid udenfor. Kl 10½ fik vi Ærter
iaftes Brød og Fedt har vi fået i Formiddags."

 

"Om natten kommer der mest kun et enkelt
Gevehrskud. Om dagen skyder Fjenden
næsten slet ikke med Gevehret. Hvore
har i dag skudt flere Bomber
eller Miner som bliver afbrudt af
en Bøsse. Fjendtlige miner har
vi ikke set endnu. Nu er
Kl. snar tolv i sidder måske
ved Eders gode Mad. Håber
I har det godt allesammen."