midde christian

 

"Der må være grænser.."

Posttraumatisk stress?

 

Fra vinteren 1917 - 1918 kommer der en ny og anderledes tone i nogle af Christians breve: Større og mindre irritation i stedet for forståelse og hensynsfuldhed. Ovenfor er der 3 eksempler på let frustration, der er knaphed ved fronten og maverne knurrer: Det er svært at være glad for tvebakker - og pakkerne hjemmefra med smør, flæsk og skinke er længe undervejs - se brev nedenunder. I flere breve forekommer vendinger i retning af:   "I udfører det jo ikke som jeg gerne vil have det". Forhold som Christian tidligere overlod til Midde, vil han nu gerne "selv bestemme over". I brevet fra den 23. marts 1918 beklager Christian sig over at Midde har udsat hjemkørslen af brænde fra Skoven "til Marts - den travleste Tid", og han skriver videre:" Jeg synes min Ordre kan være Dig nok - bryd Dig så ikke om hvad andre siger"

"Eury 30/7 18
Kære Midde!

Vi har det jo knap for Tiden.
Fem Mand om et Brød, og 3 om en Tvebaksæk,
ja det ser sort ud,
middagen er heller ikke videre god.
Jeg håber, der kommer Pakker igen,
Der må jo være mange undervejs."

Så er der nok noget med Middes hobby: Fotografering. 2. august står der i Kassebogen: Fotografiapparatet med Tilbehør 198 Mark og 35 Pfennig. Det var mange penge. To dage efter får hun for eksempel 80 Mark for en gris.

Christian reagerer da også i et brev fra 11. august:

"Synes Du ikke det var bedre Du gav
Christen sin månedlige Løn såsom 50 Mark
om Måneden som at købe Photoapparat
på den Måde. Nu skal vi først se,
hvad Kålen giver før vi lægger 150 Mark bort.
Jeg synes også, at det var bedre at holde Pengene sammen
at vi snarest muligt kan få Gælden på de 1000 Mark,
Du har lånt, udbetalt.
Begge Bendikserne har de fået noget for deres Arbejde
ved Plantningen af Kålen?
Smederegningen og Hjulmanden vil også blive
meget stor, større end Du aner."

17. august er der lønforhøjelse - Christian bliver udnævnt til underofficer. Herefter er der ikke flere beklagelser over Middes investeringer.

"Ved Appellen efter Gudstjenesten
blev der flere udmærket med Jernkorset.
så de har nu Jernkorset omtrent alle i Komp.
3 – 4 blev Gefr. uden Lønning,
og jeg blev ene udnævnt til Underofficer.
Derefter vil Udnævnelsen til Sergent snart følge.
Når Du skriver Underoff.,
skal Du skrive Fornavnet med, da vi er 2.
Det kom jo helt overraskende, da jeg først
for nylig er blevet Gefr.
Det giver jo megen mere Lønning.
Vel 25 Mark omtrent foruden Lettelsen i Tjenesten,
som jo også er meget værd.
I morges har vi ligget i Alarmberedskab,
men nu er det ophævet.
I Eftermiddag har vi Sportslege,
og det giver Øl og Punsch fra Køkkenet."

Gamle naboer har fortalt, at Christian ikke ville snakke om krigen, da den langt om længe var overstået, men sådan var det for langt de fleste: "Det skal vi ikke snakke om!" - Nogle valgte efter en årrække at skrive oplevelserne som erindring - bl.a. i DSK-årbøgerne. Her kommer soldaternes små daglige frustrationer sjældent frem, men det er tydeligt at "frustrations-niveauet" stiger i løbet af krigen. Der var nok ikke mange, der slap igennem krigen uden en ændret personlighed.