midde christian

 

Det må være nogle helt særlige dage..

Christian rejser i krig igen pinsedag 1918, og ingen ved, om det er sidste gang han ser hjemmet


Foråret 1918 er præget af de tyske forårsoffensiver. Orlovsdagene først i maj ligger mellem to af i alt fire offensiver.

I lommebogen står der, at de fredag før pinse "flytter om på kornet - der er revision i vente". Mere om dette fænomen i kapitel 25. Der bliver også luget gårdsplads og pudset seletøj, og den fine vogn bliver olieret. En af aftnerne skal hesten Joffre fotograferes hos nabo P. Bladt og pinselørdag om aftenen tager de i skoven og drikker chokolade. Der blev ganske sikkert sunget, og det var nok både dejligt og vemodigt - næste dag afrejse!

Pinsedag har de fået fisk, før de tog til Flensborg. Midde følger - som de andre gange efter en orlov - Christian på vej.

Selvfølgelig har de også talt om gårdens drift - den kommende høst og den kommende tilsåning/tilplantning. Fra 1917 sker der en gradvis ændring i valget af afgrøder: færre markstykker med korn - flere med grøntsager: kål, kålrabi, rødbeder og gulerødder. Det viser sig i kassebogen at være et godt valg. 15. december 1918 sælger Midde kål til Lorenzen i Hundslev: 35.980 pund og får 1.434,20 Mark for det. Det er 8 Pfennig per kilo. Der skal altså køres knap 18 tons til Hundslev.

Joffre var Middes og Christians hest, men det var også navnet på en succesfuld fransk general!

Christian skal tilbage til IR193, 3.Batallion, 2.Kompagni. Han bliver en del af Blücher-York-offensiven, der netop går i gang sidst i maj 1918. Et af de næste breve er skrevet hjem fra byen Montdidier - det længste den tyske hær når frem. Efter en opbremsning og endnu en mindre offensiv påbegyndes det, der i brevene kaldes "rykmarchen". Nedenunder et kort over tyske fremstød foråret 1918.


(Klik på billedet for at se det større)